Privacy Policy Natalis B.V.

Uw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de nieuwe privacywet (AVG) worden gesteld, dit betekent dat:

• Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij uw gegevens verwerken.
• Welke gegevens wij van u verwerken.
• Wij alleen strikt noodzakelijke persoonsgegevens verwerken die nodig zijn voor het correct afhandelen van uw donatie.
• Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.
• Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag in te zien.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken uw gegevens voor het verstrekken van een nieuwsbrief en verwerken van een donatie. Om deze nieuwsbrief te ontvangen dan moet u zich hiervoor aanmelden.

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens van u:

• Voornaam
• Achternaam
• E-Mailadres
• Telefoonnummer

Doeleinden van het verwerken en bewaren van uw persoonsgegevens:

• Nieuwsbrief. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

Uw gegevens worden niet gebruikt voor:

• Publicatie
• Reclame
• Verstrekking aan derden

Wilt u inzage in uw persoonsgegevens, dan dient u een mail te sturen naar privacy@natalis.nl.

Contactgegevens:
Natalis / MommaLuv Birth Project
De Strubbenweg 21
1327 GB ALMERE
privacy@natalis.nl
035 – 53 53 002

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De 'cookies' zelf bevatten geen persoonlijke gegevens of gegevens die openbaar gemaakt worden. Als u het gebruik van cookies van deze site niet accepteert, kunt u uw browser zodanig instellen dat deze geen cookies accepteert (aanwijzingen over hoe u de cookie-instellingen van uw browser kunt wijzigen vindt u in de helpbestanden van uw web-browser). Als u de instellingen wijzigt, kan het zijn dat u geen toegang meer kunt krijgen tot bepaalde delen van deze website.

De volgende cookies worden gebruikt:

Google Analytics

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen hoe bezoekers onze website gebruiken. Hierdoor zijn we in staat om onze website, producten, diensten en marketing strategieën te verbeteren. De vastgelegde informatie herleiden wij niet naar personen en worden enkel voor statistisch inzicht gebruikt.

Cookies:
Utma 2 jaar
Utmb 30 minuten
utmc browser sessies
utmz 6 maanden